Göliska IT

Strategisk partner till 6 kommuner i samverkan

Göliska IT:s ekonomi

Vår verksamhet finansieras av att vi utifrån våra kunders behov paketerar, prissätter och säljer IT-tjänster. I nuläget finns det ett 30-tal IT-tjänster som finns beskrivna och prissatta i vår tjänstekatalog.

Utöver försäljning av IT-tjänster till våra sex förbundskommuner och deras kommunala bolag, säljer vi även drift- och supporttjänster till kommunala stadsnät och Fastbit AB. Denna del utgör ca. 7 % av verksamhetens intäkter.

Den absoluta majoriteten av intäkterna utgörs alltså av försäljning av IT-tjänster till V6-kommunerna och deras bolag. IT-tjänsterna faktureras kvartalsvis i förskott. Underlaget till kvartalsfakturan är en "ögonblicksbild" vid avläsningstillfället. Avläsningen äger rum cirka 1,5 månader innan aktuellt kvartal. Exempelvis skickas fakturan för kvartal tre (juli-september) i början av juni och underlaget (avläsningen) görs i mitten av maj.

De flesta av våra IT-tjänster knyts till en användare eller till en enhet (exempelvis en dator). Kostnaden för IT-tjänsten faktureras till den förvaltning där användaren är anställd. Om IT-tjänsten är knuten till en dator känner våra system av vilken användare som mest frekvent använt datorn och det blir då den användarens förvaltning som blir fakturerad för IT-tjänsten.

Det finns dock undantag från ovanstående, dvs där en IT-tjänst inte knyts till en användare eller enhet. Ett exempel på detta är vår IT-tjänst för drift av verksamhetssystem som knyts direkt mot en eller flera förvaltningar.

Prissättningen av systemdrifttjänsten avviker också jämfört med andra IT-tjänster. Varje verksamhetssystem får en unik kostnad utifrån systemets komplexitet och resursnyttjande. Kostnaden för respektive system tas fram med hjälp av vår konfigurator. Konfiguratorn är en räknesnurra med ett antal prissatta parametrar. Det aktuella systemets konfiguration läggs in och ut ramlar systemdriftskostnaden. Kostnaden för systemdrift faktureras till den eller de förvaltningar som nyttjar verksamhetssystemet.

I de fall två eller flera kommuner delar på ett verksamhetssystem, så fördelas kostnaden mellan dem utifrån en fördelningsnyckel. Denna nyckel baseras på antalet invånare i respektive kommun.

Service Desk

Tel: 0510-77 70 00
Epost: servicedesk@goliskait.se

Göliska IT

Fiskaregatan 4, 531 60 Lidköping

Återställ lösenord

Öppettider Service Desk

Mån - Tors: 07:00 - 16:30
Fredag samt dag före röd dag: 07:00 - 16:00

Öppettider Kundcenter

Måndag - Fredag: 08:00 - 12:30

kartbild
"div class="social-icons-container">