Göliska IT

Ett kommunalförbund där samverkan Ger Mer

Om oss

Bildkollage

Göliska IT är ett kommunalförbund som ägs av Lidköping, Skara, Vara, Götene, Essunga och Grästorps kommuner. Vi är de sex kommunernas sammanslagna IT-avdelning.

Här samlar vi vass kompetens och stor erfarenhet under ett enda tak. Idag är vi närmare 65 anställda som jobbar med IT-support, nätverk, IT-rådgivning, digitalisering, kommunikation och nätverk.

Göliska IT är helt intäktsfinansierat utifrån en tjänstekatalog. Kommunerna köper IT-drift, support och olika tjänster åt sina verksamheter.

Samverkan och kundforkus är fundament och framgångsfaktorer för vår verksamhet. Gemensamma upphandlingar, verksamhetssystem, tjänster och IT-infrastruktur genomsyrar det dagliga arbetet och utgör ständiga utmaningar för all personal.

En förbundsdirektion med representanter från alla våra ägarkommuner ingår i Göliska IT:s styrelse.

Några ord från vår VD

I år driftsätter vi ett nytt Ärendesystem, Bibliotekssystem, avslutar projekt med nytt Bygg- och Miljösystem.

Vi startar upp projekt som skall utmynna i gemensamt Ekonomisystem samt nytt Skolsystem och däremellan anställer vi några Robotar för att hantera dagliga arbetsuppgifter.

Om vi får tid över snickrar vi på E-tjänster. Allt detta tillsammans inom V6. Kommuner i samverkan i Västra Skaraborg.

Samverkan Ger oss Mer.

Anders Thörn, VD

Service Desk

Tel: 0510-771800
Epost: servicedesk@goliskait.se

Göliska IT

Fiskaregatan 4 531 30 Lidköping

Öppettider

Mån - Tors: 07:00 - 16:30
Fredag: 07:00 - 16:00