Göliska IT

Strategisk partner till 6 kommuner i samverkan

Ledning

Anders Thörn

VD, Göliska IT

Förstora bilden

Som VD har jag ett övergripande ansvar över samtliga verksamheter inom Göliska IT. I rollen ingår också huvudansvar för det ekonomiska resultatet samt resultatuppföljning. Personalansvar över avdelningschefer och delegerat arbetsmiljöansvar från Förbundsdirektionen. En viktig del av uppdraget är att skapa och vårda relationer med ägar- och kundrepresentanter i form av politiker och tjänstemän samt vara en god företrädare för Göliska IT.

Anders Thörn
anders.thorn@goliskait.se

Carl Johan Stenberg

Chef Verksamhetsservice, Göliska IT

Carl Johan StenbergFörstora bilden

Jag är chef för Verksamhetsservice som är en av fyra avdelningar på Göliska IT. Denna avdelning inrymmer flera kundnära funktioner men även ekonomi och intern administration. Du som kund kan kontakta vår Service Desk om det uppstått problem eller om du har något önskemål. Om vi inte kan lösa dina behov från distans, åker vår Närsupport ut och hjälper dig. Du är också välkommen till vårt Kundcenter på Fiskaregatan 4 där vi hjälper dig med tekniska frågor. I vårt Kundcenter hanterar vi även SITHS-kort och andra typer av identitetskort. Inom mitt ansvarsområde finns även Inköp och Logistik som hjälper dig vid inköp av IT-utrustning - från beställning till leverans!

Carl Johan Stenberg
carljohan.stenberg@goliskait.se

Emelie Pettersson

Chef Verksamhetsnära IT, Göliska IT

Förstora bilden

Jag är chef för Verksamhetsnära IT på Göliska IT. Verksamhetsnära IT finns för att föra oss närmare kunden och se de kommunala verksamheternas behov. Vi vill tillsammans möta de utmaningar som ni står inför och hitta den bästa tekniska lösningen! Här finns modellansvarig för objektstyrning, Objektledare IT, lösningsspecialister, projektledare och systemförvaltare.

Emelie Pettersson
emelie.pettersson@goliskait.se

Peter Holmgren

Chef IT-produktion, Göliska IT

Förstora bilden

Jag är en av två produktionschefer på Göliska IT. Jag är ansvarig för Telekommunikation och datakommunikation, dvs trådlöst och trådbundet nätverk samt brandväggar och andra nätverksprodukter. Dessa områden arbetar även med drift av stadsnät och leverans av bredbandstjänster..

Peter Holmgren
peter.holmgren@goliskait.se

Robert Andersson

Chef IT-produktion, Göliska IT

Förstora bilden

Inom mitt område hanterar vi IT-system och IT-infrastruktur, integrationer, identitet och åtkomst, livscykelhantering, klient och applikationer. Vi levererar en modern infrastruktur till kommunerna utifrån verksamheternas behov med målet att ha hög tillgänglighet och ge snabb service.
IT-miljön är under ständig förändring där mer och mer bygger på bland annat integrationer mellan olika system, informationssäkerhet och identitetshantering för att kunna leverera rätt funktionalitet till kommunanställda och för centrala samhällsfunktioner.

Robert Andersson
robert.andersson@goliskait.se

Service Desk

Tel: 0510-77 70 00
Epost: servicedesk@goliskait.se

Göliska IT

Fiskaregatan 4, 531 60 Lidköping

Återställ lösenord

Öppettider Service Desk

Mån - Tors: 07:00 - 16:30
Fredag samt dag före röd dag: 07:00 - 16:00

Öppettider Kundcenter

Måndag - Fredag: 08:00 - 12:30

kartbild
"div class="social-icons-container">