Göliska IT

Ett kommunalförbund där samverkan Ger Mer

Årsredovisningar

Göliska IT:s Direktion

Förbundsdirektionen har det yttersta ansvaret över hela kommunalförbundets verksamhet och delegerar ansvaret för det operativa arbetet till VD för kommunalförbundet. Direktionen träffas sex gånger om året.

Förbundsdirektionen skall bestå av en ledamot och en ersättare per medlemskommun. Fullmäktige i respektive kommun skall vardera utse en ledamot och en ersättare för en tidsperiod om fyra år räknat från det årsskifte som följer efter det att ordinarie val till kommunfullmäktige hållits. Ordförande och vice ordförande i förbundsdirektionen utses för två år i taget. Ordföranden hämtas från den kommun som står i tur till följd av sin begynnelsebokstav i alfabetet. Vice ordföranden hämtas från den kommun som följer därnäst. Valbar till ett kommunalförbunds beslutande församling är bara den som är ledamot eller ersättare i en förbundsmedlems fullmäktige (4 kap. 23 a § KL).

Förbundsdirektionen 2020 ordinarie:
Lena Blomgren, Lidköping
Johan Månsson, Götene
Sven-Olof Ask, Skara
Jörgen Dimenäs, Essunga
Tobias Leverin, Grästorp
Per Gunnarsson, Vara (ordförande)

Service Desk

Tel: 0510-771800
Epost: servicedesk@goliskait.se

Göliska IT

Fiskaregatan 4 531 30 Lidköping

Öppettider

Mån - Tors: 07:00 - 16:30
Fredag: 07:00 - 16:00