Göliska IT

Strategisk partner till 6 kommuner i samverkan

Förbundsdirektionen 2022 Ordinarie:

Johan Månsson, Götene

Lena Blomgren, Lidköping

Sven-Olof Ask, Skara

Jörgen Dimenäs, Essunga (ordförande)

Tobias Leverin, Grästorp
(vice ordförande)

Per Gunnarsson, Vara

Göliska IT:s direktion

Förbundsdirektionen har det yttersta ansvaret över hela kommunalförbundets verksamhet och delegerar ansvaret för det operativa arbetet till VD för kommunalförbundet. Direktionen träffas sex gånger om året och protokollen finns tillgängliga att läsa för alla (se länk nedan).

Direktionens medlemmar

Förbundsdirektionen skall bestå av en ledamot och en ersättare per medlemskommun. Fullmäktige i respektive kommun skall vardera utse en ledamot och en ersättare för en tidsperiod om fyra år räknat från det årsskifte som följer efter det att ordinarie val till kommunfullmäktige hållits. Ordförande och vice ordförande i förbundsdirektionen utses för två år i taget. Ordföranden hämtas från den kommun som står i tur till följd av sin begynnelsebokstav i alfabetet. Vice ordföranden hämtas från den kommun som följer därnäst. Valbar till ett kommunalförbunds beslutande församling är bara den som är ledamot eller ersättare i en förbundsmedlems fullmäktige (4 kap. 23 a § KL).

Göliska IT logo

Service Desk

Tel: 0510-77 70 00
Epost: servicedesk@goliskait.se

Göliska IT

Fiskaregatan 4, 531 60 Lidköping

Återställ lösenord

Öppettider Service Desk

Mån - Tors: 07:00 - 16:30
Fredag samt dag före röd dag: 07:00 - 16:00

Öppettider Kundcenter

Måndag - Fredag: 08:00 - 12:30

kartbild
"div class="social-icons-container">