Göliska IT

Ett kommunalförbund där samverkan Ger Mer

Ledning

Anders Thörn

VD, Göliska IT

Som VD har jag ett övergripande ansvar över samtliga verksamheter inom Göliska IT. I rollen ingår också huvudansvar för det ekonomiska resultatet samt resultatuppföljning. Personalansvar över avdelningschefer och delegerat arbetsmiljöansvar från Förbundsdirektionen. En viktig del av uppdraget är att skapa och vårda relationer med ägar- och kundrepresentanter i form av politiker och tjänstemän samt vara en god företrädare för Göliska IT.

Anders Thörn
anders.thorn@goliskait.se

Emelie Pettersson

Chef Verksamhetsservice, Göliska IT

Jag är chef för Verksamhetsservice på Göliska IT. Här ingår vårt nya område Verksamhetsnära IT som ska föra oss närmare kunden och se de kommunala verksamheternas behov i sin helhet. Här finns IT-rådgivare, vår kommunikatör, projektledare och informationssäkerhetssamordnare. Jag ansvarar även för vårt Kundcenter där vi supporterar våra kunder dagligen, där hanterar vi även SITHS-kort och ID-kort. Inom mitt ansvarsområde finns även Inköp och Logistik som gör att våra kunder får hög service när våra kunder behöver göra inköp av IT-utrustning samt utleverans och installation.

Emelie Pettersson
emelie.pettersson@goliskait.se

Peter Holmgren

Chef IT-produktion, Göliska IT

Jag är en av två produktionschefer på Göliska IT. Jag ansvarar för vår Service Desk och närsupport, det är de tekniker som ni oftast har kontakt med när ni behöver support. Jag är även ansvarig för Telekommunikation och datakommunikation, dvs trådlöst och trådbundet nätverk samt brandväggar och andra nätverksprodukter. Dessa områden arbetar även med drift av stadsnät och leverans av bredbandstjänster..

Peter Holmgren
peter.holmgren@goliskait.se

Robert Andersson

Chef IT-produktion, Göliska IT

Inom mitt område hanterar vi IT-system och IT-infrastruktur, integrationer, identitet och åtkomst, livscykelhantering, klient och applikationer. Vi levererar en modern infrastruktur till kommunerna utifrån verksamheternas behov med målet att ha hög tillgänglighet och ge snabb service.
IT-miljön är under ständig förändring där mer och mer bygger på bland annat integrationer mellan olika system, informationssäkerhet och identitetshantering för att kunna leverera rätt funktionalitet till kommunanställda och för centrala samhällsfunktioner.

Robert Andersson
robert.andersson@goliskait.se

Några ord från vår VD

I år driftsätter vi ett nytt Ärendesystem, Bibliotekssystem, avslutar projekt med nytt Bygg- och Miljösystem.

Vi startar upp projekt som skall utmynna i gemensamt Ekonomisystem samt nytt Skolsystem och däremellan anställer vi några Robotar för att hantera dagliga arbetsuppgifter.

Om vi får tid över snickrar vi på E-tjänster. Allt detta tillsammans inom V6. Kommuner i samverkan i Västra Skaraborg.

Samverkan Ger oss Mer.

Anders Thörn, VD

Service Desk

Tel: 0510-771800
Epost: servicedesk@goliskait.se

Göliska IT

Fiskaregatan 4 531 30 Lidköping

Öppettider

Mån - Tors: 07:00 - 16:30
Fredag: 07:00 - 16:00