Göliska IT

Strategisk partner till 6 kommuner i samverkan

Nytt enkätverktyg för ärendeuppföljning

Skriv ut

Dela

Twittra

Göliska IT arbetar löpande med att förbättra service till
våra kunder, som ett led i detta arbete skickar vi slumpvis ut enkäter i
samband med att vi avslutar våra ärenden. Vi är därför mycket tacksamma för att
ni tar er tid att svara på enkäterna som tar mindre än en minut att besvara.

 

Med början i mars månad kommer vi att byta enkätverktyg för
att enkäterna skall bli mer ändamålsenliga och gå snabbare att svara på. Så här
kommer den nya enkäten att se ut. Efter att ha gjort ert val får ni möjlighet (om ni vill) att svara på tre förtydligande frågor:

 

 

Service Desk

Tel: 0510-771800
Epost: servicedesk@goliskait.se

Göliska IT

Fiskaregatan 4 531 30 Lidköping

Öppettider

Mån - Tors: 07:00 - 16:30
Fredag: 07:00 - 16:00

"div class="social-icons-container">