Göliska IT

Strategisk partner till 6 kommuner i samverkan

Nya elbilar en del av Göliska IT:s miljömål

Skriv ut

Dela

Twittra

Inom fem år är målet att Göliska IT:s bilpark ska vara fossilfri. I somras levererades två elbilar som används vid leveranser till kunderna i våra sex medlemskommuner.
- Generellt ser vi alltid miljön som en viktig faktor i allt vi gör, säger Peter Holmgren, chef för IT-produktion och ansvarig för bilparken.

Miljötänk genomsysrar Göliska IT:s arbete i stort. Det handlar om allt från transporter till elförbrukning och samarbete med miljöcertifierade underleverantörer. Finns det en miljöaspekt att ta hänsyn till väljer Göliska IT alltid att göra det både i fråga om hur man använder kyla och energi till hur strömsnåla datorer och switchar man köper in.

- I upphandlingar ställer vi krav på miljöledningssystem ISO 14001 eller motsvarande, säger vd Anders Thörn.

Viktigt miljömål

Just transporter är förstås en av de viktigaste faktorerna med miljöpåverkan som Göliska IT har att ta hänsyn till och redan för fem år sedan köpte man in gasbilar för transporterna. - Lidköpings kommun har en egen gasanläggning så vi tyckte att det var ett bra och naturligt val då. Men nu har vi valt att ta ytterligare ett steg, säger Peter.

Laddningsstolpar

Elbilarna beställdes i början av året och levererades under sommaren. Även parkeringen utanför Göliska IT har byggts om och renoverats med laddningsstolpar för att möta den nya tidens bilar. Peter Holmgren och Anders THörn konstaterar att elbilarna var något dyrare i inköp men att de är billigare i drift och underhåll. Då fick självklart miljövinsten bli den styrande faktorn, inte minst eftersom bilarna inte släpper ut koldioxid. Men bilarna skapar också andra vinster, både när det kommer till arbetstid och arbetsmiljö. - Gasbilarna behövde tankas ganska ofta. Elbilarna däremot kan vi ladda över natten och då sparar vi ju faktiskt arbetstid. Dessutom är de harmoniska att köra och passar bra för korta sträckor med många start och stopp, säger Peter.

Samma service till alla

Elbilarnas kapacitet medger leveranser även till de kommuner som ligger längst från Göliska IT:s huvudkontor i Lidköping. Det har varit en viktig faktor när man valde att satsa på elbilar. Alla medlemskommuner ska få samma goda service oavsett avstånd. Elbilarna är ett viktigt led i Göliska IT:s miljötänk. - Ett mål är att ha en fossilfri bilpark om fem år, säger Anders Thörn.

Service Desk

Tel: 0510-771800
Epost: servicedesk@goliskait.se

Göliska IT

Fiskaregatan 4 531 30 Lidköping

Öppettider Service Desk

Mån - Tors: 07:00 - 16:30
Fredag: 07:00 - 16:00

Öppettider Kundcenter

Mån - Tors: 07:30 - 16:30
Fredag: 07:30 - 16:00

"div class="social-icons-container">