Göliska IT

Strategisk partner till 6 kommuner i samverkan

Gemensam telefonilösning inom V6-kommunerna.

Skriv ut

Dela

Twittra

Kommunerna inom V6 (Vara, Götene, Skara, Essunga, Grästorp och Lidköping) har tillsammans upphandlat och tecknat ett nytt avtal med Telenor som leverantör av telefonilösningen. Det innebär att under försommaren och hösten 2021 kommer V6-kommunerna gå ihop i en gemensam telefonilösning och arbetet med införandet påbörjas nu under hösten.

Varför gemensam telefonilösning?
V6-kommunerna har redan idag ett omfattande samarbete avseende IT och vill med det nya avtalet stärka samarbetet ytterligare. Utöver detta finns det många fördelar och möjligheter med en gemensam telefonilösning:

  • Skapa ännu högre driftsäkerhet och därmed ökad tillgänglighet
  • Lägre kostnader för abonnemang och telefonilösningen i sin helhet
  • Effektivisera och minska kostnaderna för support och administration

Förväntan på användare och invånare
Ändringen kommer att innebära viss påverkan för kommunernas telefonianvändare men troligtvis mycket begränsad påverkan för kommunernas invånare. För användaren innebär bytet ett nytt gränssnitt för bland annat hänvisningar och sökfunktion i telefonkatalogen. Telefonister och kontaktcentermedarbetare kommer även de att arbeta i ett nytt gränssnitt. Funktionsmässigt blir det mycket få skillnader. Skillnaderna kommer primärt att vara grafiska samt hur man utför olika aktiviteter. Utbildningar kommer att erbjudas när det är dags för detta.

Grova tidsangivelser
Förberedelsearbetet har precis startat med målet att vara klara i slutet av september 2021. Själva införandedelen (när vi byter telefonisystem) startar troligtvis i maj med succesiva leveranser fram till och med september. Exakt när respektive kommun byter telefonisystem är inte beslutat än utan kommer att beslutas runt årsskiftet. Mer information om bytet och påverkan kommer att kommuniceras när vi närmar oss bytet. Kommunikation sker primärt via intranät och till kommunernas chefer.
Förväntade effekter
Det nya telefonisystemet bidrar till en ökad tillgänglighet och ännu mer robust kommunikation. Hanteringen och administrationen kommer till stor del att automatiseras samtidigt som supporten i huvudsak läggs på Göliska IT, vilket kommer att leda till lägre driftskostnader.
Utöver detta har upphandlingen resulterat i betydande kostnadsbesparingar på bland annat mobilabonnemang och anknytningar i växeln.

Service Desk

Tel: 0510-771800
Epost: servicedesk@goliskait.se

Göliska IT

Fiskaregatan 4 531 30 Lidköping

Öppettider Service Desk

Mån - Tors: 07:00 - 16:30
Fredag: 07:00 - 16:00

Öppettider Kundcenter

På grund av pågående pandemi krävs tidsbokning. 

"div class="social-icons-container">