Göliska IT

Strategisk partner till 6 kommuner i samverkan

Projekt kring Microsoft 365 i kommunerna

Skriv ut

Dela

Twittra

Vi arbetar inom V6 med ett projekt kring Microsoft 365 (tidigare Office 365) som kommer ge möjlighet för kommunanställda att få Microsoft 365, och i första hand Teams, med start vid årsskiftet 2020/2021.

Microsoft 365 är en molntjänst som skapar möjligheter till en flexibel vardag med nya lättanvända verktyg för din arbetsplats och i samverkan. Några av fördelarna med Microsoft 365 som ligger till grund för projektet är bl.a.:

 • Främjar samarbete
  Microsoft 365 tillhandahåller en rad kraftfulla verktyg t.ex. Teams för Digitala möten, samverkan såsom möjlighet för flera personer att samtidigt redigera dokument etc.

 • Främja tillgänglighet och mobilitet
  Åtkomst till dina Team, möjlighet till digitala möten etc. från alla platser och alla typer av enheter.

 • Tillhandahålla utökad funktionalitet
  Tillgång till ett större utbud av program och appar.
  Nya funktioner tillkommer och produkterna utvecklas kontinuerligt.

 • Effektivare arbetssätt genom utökad funktionalitet

Microsoft 365 innebär att vi installerar och konfigurerar en del tekniska lösningar trots att det är en molntjänst. De nya möjligheterna som Microsoft 365 för med sig innebär också att kommunerna behöver klargöra vad det innebär för våra arbetssätt och tydliggöra vilken information som ska hanteras var. Dessutom måste informationssäkerheten ses över. Projektet kommer under hösten jobba vidare med dessa bitar samtidigt som vi ser över utbildning och information som användarna behöver få.

Vi planerar som sagt att ha Teams att erbjuda med start 2021. Har ni frågor eller funderingar kring projektet är ni välkomna att kontakta Andreas Jorstig på Göliska IT, andreas.jorstig@goliskait.se

Service Desk

Tel: 0510-771800
Epost: servicedesk@goliskait.se

Göliska IT

Fiskaregatan 4 531 30 Lidköping

Öppettider Service Desk

Mån - Tors: 07:00 - 16:30
Fredag: 07:00 - 16:00

Öppettider Kundcenter

Mån - Tors: 07:30 - 16:30
Fredag: 07:30 - 16:00

"div class="social-icons-container">