Ett kommunalförbund där Samverkan Ger Mer

Fakturor

På denna sida finns information till dig som skickar fakturor till Göliska IT

Alla fakturor till Göliska IT scannas in och automattolkas. Beställningsreferens ska ALLTID anges på fakturan och börjar med ZKGLS samt så ska de två första i beställarens förnamn och de två första i beställarens efternamn stå med. Heter beställaren Anna Svensson så ser fakturereferensen ut enligt följande:ZKGLSANSV

Referensen talar om vem inom organisationen som gjort beställningen.

Fakturaadress

Göliska IT

Fiskaregatan 4

531 30 Lidköpíng

Fakturainformation

- fakturanummer

‑ fakturadatum

‑ förfallodatum/betalningsvillkor

‑ fakturabelopp

‑ momsbelopp

‑ organisationsnummer/VAT-nummer

- bankgironummer

‑ F-skatt om det är aktuellt

Fakturauppgifter

Moms: SE222000160201

Bankgiro: 5043-6690

Organisationsnummer: 222000-1602

Text